SAMEN BOUWEN AAN DUURZAME WONINGEN!

BAS BOUW

Businesscase
Social Return BAS Bouw

Samen bouwen aan duurzame (gasloze) woningen!

Krijtland Wonen, voorheen Woningstichting Vaals, is in juni 2018 gestart met de bouw van 31 duurzame All Electric huurwoningen (gasloos) in het Kerkveld Vaals. BAS-BOUW (Maastricht-Airport) heeft de opdracht gekregen om de woningen te bouwen en doet dat met inzet van Social Return.

De heer Lambrichts, bestuurder van Krijtland, herkent het principe van Social Return vanuit het verleden. ‘Het gaat er om dat je mensen een kans geeft om zich te omplooien. Dat levert verrassende resultaten op’ geeft hij aan. ‘Soms vielen mensen binnen een paar dagen uit, maar er waren ook mensen die je helemaal zag opbloeien. Dat is schitterend.’

Bij BAS-BOUW had men tot dusver nog geen ervaring met het inzetten van mensen vanuit Social Return. In eerste instantie Was Maurice Schijns, directeur BAS-BOUW, een beetje huiverig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Maar eenmaal in gesprek bleek dat deze koudwatervrees niet nodig was. Vanuit BAS-BOUW krijgen leerlingen van de BOL/BBL-opleiding Bouwmensen Zuid nu de mogelijkheid om stage te lopen. Hierover zegt Maurice; ‘Het is logisch dat je jongeren de kans geeft om mee te werken. Dat kan alleen niet op elke werkplek, je moet goed kijken waar je hen de kans kunt geven om werkervaring op te doen’. Daarnaast beaamt hij dat het fijn is als hij leerlingen na hun opleiding een baan bij zijn bedrijf kan geven. ‘De leerlingen kennen dan het bedrijf en wij weten hoe deze jonge mannen in elkaar zitten. Een win-win situatie’.

Ook heeft BAS-BOUW nog een dame parttime gecontracteerd die onder een van de doelgroepen van Social Return viel. Deze mevrouw zorgt voor de administratie van het bedrijf en kan dat doen op de momenten dat het voor haar goed uitkomt. Hierdoor is zij in staat om gewoon te kunnen werken. ‘We kijken graag samen naar goede oplossingen’, aldus Maurice. ‘Op deze wijze zijn we beide goed geholpen.’

BAS-BOUW heeft de smaak te pakken en spoort nu ook haar onderaannemers aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. ‘Zo zijn er bedrijven die mensen vanuit een WSW-uitkering aan het werk hebben, bijvoorbeeld bij het inrichten van meterkasten, waarbij medewerkers onder begeleiding en ervaring van ‘eigen’ mensen een bijdrage leveren en ervaring op doen. Maar ook bij mensen vanuit de WW of de bijstand zien we mooie voorbeelden. Er zijn veel meer mogelijkheden dan ik in eerste instantie voor ogen hield. Natuurlijk altijd onder het leermeester-gazel principe, dat spreekt voor zich.’ 

terug naar overzicht