Heeft jouw bedrijf een opdracht gegund gekregen van een Maastricht Heuvelland-gemeente met een Social Return-verplichting? In deze checklist vind je alle stappen die volgen ná gunning.

Stap 1 Neem contact met ons op

Neem binnen 7 dagen na gunning contact op met onze Coördinator Social return om een adviesgesprek in te plannen.

Stap 2 Bereid het adviesgesprek voor

Denk na over welke Social return invulling bij jouw onderneming past, welke doelgroep(en) je een kans wilt geven en hoe je de inspanningswaarde van de totale Social return-verplichting gaat realiseren. Verwerk dit in een Plan van Aanpak waarbij onderstaande vragen je op weg kunnen helpen.

  • Heb je al afspraken gemaakt voor invulling van de Social returnvoorwaarden?
  • Heb je al mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst?
  • Heb je kennis over de doelgroep en heb je nagedacht over inzet van hun talent binnen jouw bedrijf?
  • Waar ligt de kracht van jouw bedrijf vertaald naar talent van mensen
  • met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • Welke organisaties uit jouw netwerk kunnen erbij worden betrokken?
  • Kun je ook op een andere manier invulling geven aan Social return?

Denk bijvoorbeeld aan overdraagbaarheid vanwege inkoop of uitbesteding van werk en/of diensten bij andere sociale ondernemers of gemeentelijke werkbedrijven.

De Social return activiteiten moeten voldoende verband houden met de opdracht en kunnen o.a. worden ingevuld door het geven van opleidingen/ trainingen, het bieden van stageplaatsen, het in dienst nemen van mensen uit de Social return doelgroep, of het initiëren van sociale activiteiten die mensen uit de doelgroep dichter bij werk brengen.

Stap 3 Het adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreek je samen met de Coördinator Social return het Plan van Aanpak over de invulling van jouw Social return-verplichting. Samen maken jullie ook afspraken over de termijnen van rapportage, welke onlosmakelijk deel uitmaken van het inkoopcontract. De prestatieafspraken worden vastgelegd in een schriftelijk verslag en het monitoringssysteem WIZZR. Jouw inlogcode voor WIZZR ontvang je tijdens het gesprek.  

Stap 4 Rapportage en monitoring

Op de afgesproken momenten rapporteer je over de Social return activiteiten en resultaten in het monitoringssysteem WIZZR. Hier voer je de verantwoording in over kandidaten, inkoop bij Sociale ondernemingen en maatschappelijke projecten, inclusief de bevraagde bewijsstukken.

Documenten die nodig zijn ter verantwoording:

Formeel document van een uitkerende instantie, Sw-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de persoon blijkt bij ‘instroom’ in het bedrijf.

Getekende arbeids- of (leerwerk)overeenkomst. Als er geen loondienst is, dan een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het Sw-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair.

In geval van 0-uren, uitzend- en detacherings-contracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van een urenadministratie, salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.

Facturen van inkoop van producten en/of diensten bij een werkbedrijf of een sociale ondernemer.

Financiële onderbouwing van gemaakte begeleidings-, opleidings- en projectkosten ten behoeve van de doelgroep.

Licht de kandidaat van tevoren in over het verstrekken van documenten met personeelsgegevens aan WSP Parkstad. De kandidaat moet namelijk toestemming geven voordat de informatie aan ons mag worden verstrekt. Hiervoor kun je het toestemmingsformulier gebruiken dat je van ons ontvangt.

Een kandidaat kan niet bij meerdere gemeenten of dubbel worden opgevoerd voor dezelfde opdracht. Een kandidaat kan wel tegelijk op twee projecten worden ingezet, die beide mogen worden meegeteld als Social return invulling, zolang maar niet dezelfde uren worden opgevoerd.

De Procesondersteuner Social return monitort de prestatieafspraken en houdt de opdrachtgever (gemeente) op de hoogte van de gemaakte afspraken en de voortgang van de invulling van Social return.

Stap 5 Eindevaluatie

Op 90% van de looptijd van de overeenkomst dien je eindrapportage in WIZZR in. Na controle ontvang je een terugkoppeling van de bevindingen op de aangeleverde rapportage vanuit het Coördinatiepunt Social return. De contractmanager van de opdrachtgever wordt ook door WSP Parkstad geïnformeerd over de invulling van de eindrapportage.