Je kunt op verschillende manieren invulling geven aan Social return. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Arbeidsparticipatie: Het bieden van betaalde arbeidsplekken, werkervarings- en participatieplekken en stage- en leer-werk plaatsen max. MBO 4. Neem hiervoor meer contact op met onze afdeling werkgeverdienstverlening.
     
  • Arbeidsontwikkeling: Het bieden van scholing, opleidingen, cursussen en workshops t.b.v. bevorderen van het arbeidspotentieel van de doelgroep
     
  • Inkoop bij Sociale ondernemingen en gemeente werkbedrijven: Inkoop van diensten, werk of producten bij erkende Sociale ondernemingen en werkbedrijven mogen voor 100% verantwoord worden. 
     
  • Maatschappelijke activiteiten: Je levert een bijdrage in de vorm van kennis- en expertisedeling om arbeidsparticipatie of vakmanschap te vergroten van de doelgroep. Bijvoorbeeld door het verzorgen van gastcolleges. 

Social Return Maastricht-Heuvelland helpt je graag verder bij de concretisering en invoering van de Social return activiteiten, passend bij de visie en behoefte van jouw organisatie.