Onze dienstverlening
voor u samengevat

Wij maken er werk van!

Sinds 2013 al verstevigt Podium24 de samenwerking tussen het bedrijfsleven en gemeentelijke partijen en helpt werkzoekenden aan het werk. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee tevens de werkgever wordt geholpen zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen. 

Kort samengevat ondersteunen wij u op een drietal gebieden:

1. Personeel

Wij kennen onze doelgroep én de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van wet- en regelgeving als geen ander. We weten wat er nodig én mogelijk is om uw vacature in te vullen. Na een uitgebreid screening-proces stellen wij de beste kandidaten aan u voor, samen met een advise over de voor u meest gunstige constructie. Rekening houdende met subsidie- en bijscholingsmogelijkheden, tot en met het (op verzoek) volledig wegnemen van uw werkgeversrisico.

Download HIER het productblad!


2. Advies wet- en regelgeving

Wenst u informatie over de voor- en nadelen van diverse soorten dienstverbanden, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van werkgeverssubsidies? Podium24 maakt er werk van en helpt u met al u personele vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving. Het hoort bij onze rol; u voorzien van de juiste informatie om uw personeelsvraagstuk zo goed mogelijk te kunnen invullen. Door op het juiste moment, vaak bij aanvang, uw personeelszaken goed te regelen, bespaart u uzelf niet alleen een hoop werk, tijd én geld, maar creëert u ook duidelijkheid. Voor uzelf én voor uw medewerkers.

Download HIER het productblad!


3. Socialer ondernemen

Door sociaal te ondernemen zorgt u voor een bijdrage aan de werkgelegenheid, in het bijzonder voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Uw winst is drieledig:

  • U voldoet aan uw maatschappelijke missie
  • U draagt in positieve zin bij aan het imago van uw bedrijf
  • Sociaal ondernemen levert u geld op

Wij helpen u graag bij uw oriëntatie op sociaal ondernemen.

Download HIER het productblad!

Bekijk hier een mooie animatie van Locus Netwerk over Inclusief Ondernemen!