wetgeving

Podium24 is de vooruitgeschoven post van MTB, Vebego en de gemeenten Maastricht - Heuvelland om in de regio werkgevers juist te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij personele vraagstukken. Met in het bijzonder aandacht voor de ontwikkelingen omtrent de participatiewet. 

Podium24 verzorgt up-to-date informatie over verschillende actuele thema´s. Zoals:.

Participatiewet

Doel van deze nieuwe wet is om mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren regulier aan het werk te gaan..

Banenafspraak

De banenafspraak vloeit voort uit de doelstelling van de Participatiewet. In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken om 125.000 banen te creëren. .

Quotumwet

Wanneer de afspraken rondom aantallen banen uit het sociaal akkoord (de banenafspraak) niet behaald worden, komt er een quotumwet.

Wilt u weten wat Podium24 voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!