Businesscase
Social Return: herstart A2-school voor bouw langs Groene Loper

Ballast Nedam Development, Laudy Bouw en de Gemeente Maastricht hebben een nieuw convenant gesloten over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit het uitgangspunt van Social Return. Daarbij worden, via de heropgestarte A2-school, tot 2026 jaarlijks ongeveer 5 werkplekken gerealiseerd bij de nieuwbouw langs de Groene Loper.

Tijdens de aanleg van de nieuwe infrastructuur voor A2 Maastricht werden eerder al via de A2-school mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Nu worden de nieuwe huizen en appartementsgebouwen aan de Groene Loper gerealiseerd en krijgt ook de A2-school een vervolg.

Ballast Nedam Development is de projectontwikkelaar van de nieuwe gebouwen voor de bovengrondse gebiedsontwikkeling. Laudy Bouw tekent voor de realisatie. 

Directeur Raymond Veugelers (links) en Wethouder Janssen (rechts) tekenen het convenant vanwege Covid-19 op hun eigen werkplek.

Wethouder Sociale Zaken van Maastricht Jim Janssen: “Bij Social Return krijgen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en beroepsleerlingen uit het werkgebied de kans om werkervaring op te doen en door te stromen naar een vaste baan. Ik ben dus blij dat de A2-school nu een doorstart krijgt en we mensen kunnen inzetten bij de bouw langs de Groene Loper. Dat is zeker in deze tijd een mooie opstap.”’ 

Chrit Jacobs is het helemaal met de wethouder eens. Hij ontving vroeger een bijstandsuitkering, maar is nu actief betrokken bij de werkzaamheden. “Door te werken bij Laudy Bouw krijg ik de kans om werkervaring op te doen. Het is goed om ook bovenop de tunnel aan de slag te zijn. Ik mag meehelpen aan het bouwen van de huizen voor mensen die hier straks komen wonen. Zo werk ik niet alleen aan mijn eigen toekomst, maar ook aan de toekomst van de nieuwe bewoners.” 

Werkzaamheden

In de realisatiefase van de gebiedsontwikkeling zal Laudy Bouw jaarlijks ongeveer 4 á 5 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten en stageplekken bieden. Het aantal is afgestemd op de huidige manier van werken. De werkzaamheden voor de nieuwe bebouwing zijn minder arbeidsintensief dan ten tijde van de tunnel. Dit komt onder meer omdat de huizen vooraf op een andere plek worden gefabriceerd. Deze prefab onderdelen worden op de plek van bestemming in elkaar gezet en afgewerkt. Al voor ondertekening van het convenant heeft Laudy Bouw leerlingen en mensen uit de bijstand aan de slag geholpen. Directeur Raymond Veugelers: “We hebben een warm hart voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom doen wij ook mee met de A2-school 2.0”

Chrit Jacobs is blij dat hij aan de slag is bij Laudy Bouw.

Terugblik: A2-School bij de tunnelbouw
Voor aanvang van de ondertunneling was een convenant afgesloten tussen  Ballast Nedam en Strukton en de gemeente Maastricht waarin afspraken over het bieden van werk en stageplekken werden gemaakt. Om dit te realiseren werd de A2-School ontwikkeld. De ‘school’ was actief tussen 2010 en sloot haar deuren eind 2015 toen de werkzaamheden bijna afgerond waren. Doel was jongeren en oudere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Maar ook leerlingen van beroepsopleidingen een hoogwaardige stageplek te bieden in het kader van het behoud van Vakmanschap. 

In die periode, waarin het werk nog arbeidsintensief was en veel hand- en spandiensten verricht moesten worden door bijvoorbeeld verkeersregelaars, schoonspuiters van vrachtwagens en wegen, beveiligers etc., heeft een grote groep mensen een kans gekregen op de arbeidsmarkt. Ook in het grondwerk, bij administratief/secretarieel werk en in de catering en schoonmaak zijn in die tijd veel mensen ingezet.

terug naar overzicht