Podium24 een MVO platform

Nieuwe strategieën, ideeën en innovatieve samenwerkingsvormen.

 
Meer informatie over de diensten van Podium24? Neem contact met ons op

Onze drijfveer
Duurzaam samenwerken

Het Sociaal Akkoord, de Participatiewet en decentraliseren van overheidstaken. Dit zijn ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, zorg en armoedebestrijding. Ontwikkelingen die veranderingen teweegbrengen in de bestaande verhoudingen tussen de overheid, werkgevers en burgers. Het positieve gevolg hiervan is dat nieuwe strategieën, ideeën en innovatieve samenwerkingsvormen nodig zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Podium24 is zo'n innovatieve samenwerkingsvorm ontstaan door de behoefte van de werkgevers in de regio en opgepakt door de zes gemeenten in het Heuvelland, MTB en het internationaal familiebedrijf Vebego.

Podium24 brengt vraag en aanbod bij elkaar, versterkt bestaande sociale netwerken, verbindt ketenpartners en ontsluit nieuwe netwerken. Met als doel de samenwerking tussen het bedrijfsleven en gemeentelijke partijen te verstevigen en mensen aan het werk te helpen.

Leden en grondleggers van Podium24