Werken over de grens: Begeleider

Huize Sint Augustus vzw verleent groeigerichte hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren en hun context die in het samenleven moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen.


Functieomschrijving

Jij bent iemand die op zoek is naar een job binnen een waardengedreven organisatie. HSA blijft in volle ontwikkeling om binnen de jeugdhulp gepaste antwoorden te kunnen en blijven bieden op de actuele en toekomstige noden van onze jongeren en hun context. Je wordt onze begeleider binnen onze module dagbegeleiding in groep in dagcentrum De Poort met jongens en meisjes tussen de 3 en 18 jaar.
Je maakt actief deel uit van een tof en dynamisch team dat het tot zijn kernopdracht ziet om jongeren te laten groeien in hun autonomie en zelfstandigheid, rekening houdend met de levenssfeer en context. Om dit te bereiken kan je middels groeps- en individuele begeleiding jongeren stimuleren in hun ontwikkelingstaken op alle mogelijke levensdomeinen. Je vertrekt steeds vanuit de hulpvraag, krachten en wensen van de jongere en zijn/haar gezin. Je werkt nauw samen met de contextbegeleider om jongeren te ondersteunen in de verbinding met hun eigen netwerk.
De begeleider:
 heeft als taak om samen met de contextbegeleider, de jongere zelf en zijn/haar context vorm te geven aan de doelstellingen en inhoud van het begeleidingstraject;
 is verantwoordelijk voor de veilige opvang van de jongeren in het dagcentrum;
 staat in voor de schoolse en individuele begeleiding;
 werkt verbindend tussen de jongere en de leefcontext én onderhoudt zelf een constructieve samenwerking hiermee;
 zet in op het stimuleren van individuele groei en ontwikkeling & op relatie- en netwerkversterking, dit alles met het oog op een versterking van de diverse functioneringskansen en het zich verbonden voelen met de samenleving;
 staat in voor het aansturen van het groepsgebeuren en geeft mee vorm aan de ouderwerking;
 voert het praktisch werk uit volgens de afspraken van het dagcentrum;
 zet actief in op een goede teamsamenwerking en is medeverantwoordelijk voor de verdere uitbouw en werking van de dienst;
 vervult een aantal administratieve taken in functie van het traject van de jongere.

Vragen

 Je beschikt minimaal over een graduaats- of bachelordiploma, bij voorkeur in een mensgericht studiedomein (bv. orthopedagogie, psychologie, maatschappelijk werk, ...).
 Ervaring als leefgroepbegeleider (doelgroep kinderen / jongeren) is een pluspunt.
 Je kan je vinden in de Bedoeling van onze organisatie.
 Je bent een creatieve denker en niet bang om out of the box voorstellen te doen.
 Jongeren met een complexe situatie zie je als een betekenisvolle uitdaging.
 Je bent een doorzetter en blijft kiezen voor de jongeren.
 Je gelooft in eigen regie en participatie.
 Vanuit een sterke basishouding kan je inspirerend, sturend en/of ondersteunend zijn om zowel het samenleven in groep als de ontwikkeling van de jongere positief en veilig te houden.
 Je kan vlot verbinding maken met jongeren, en een gezonde begeleidersrelatie met hen ontwikkelen.
 Je bent steeds op zoek naar betekenis van situaties en gedrag en kan je handelen hier op afstemmen.
 Je kan goed omgaan met veranderingen die in je team en/of werking ontstaan na een gezamenlijk denkproces waar je actief aan deelgenomen hebt.
 Afstemmen met je team zie je als een evidentie om goed te kunnen werken en om te kunnen groeien in je job. Feedback geven en krijgen beschouw je daarom als noodzakelijk.
 Je beschikt over een rijbewijs type B.

Bieden

 Een 100%-vervangingscontract (vermoedelijk tot december 2022).
 Je wordt op bachelorniveau verloond volgens het geldend barema binnen het PC 319.01. Anciënniteit kan in rekening gebracht worden volgens de normen van het Agentschap Opgroeien.

Werktijden

Avondwerk maakt deel uit van de functie (geen weekend- en nachtdiensten).

Duur van de opdracht

Langere tijd.

Werklocatie

Jij gaat aan de slag op de locatie in Lanaken.

Deze vacature is in beheer bij Boy Ramakers, te bereiken via 06-1174 3419 of via boy.ramakers@podium24.nl